Credential Checks

The credential check serves as an authentication method for credential claims, which includes the educational qualification check and professional qualification check. The credential check allows you to comply with regulations while protecting your organization from dishonest individuals.

Isinasagawa ang Educational check upang mapatunayan kung ang diploma ng kandidato ay tunay at kung siya ay talagang nag-aral at nakapagtapos sa nasabing unibersidad. Karagdagang pagsusuri ay maaring isagawa sa pagpapatunay ng transcript ng kandidato.

Sinusuri ang mga impormasyon kaugnay sa posisyon ng kandidato, petsa ng simula at huling araw sa trabaho at dahilan sa pag-bitiw nito sa mga nakaraang posisyon. Para sa kasalukuyang trabaho, ang pagsusuri ay maingat at palihim na isinasagawa.

Isinasagawa ang pagsusuring ito upang mapatuyan ang mga propesyonal na sertipikasyon ng kandidato.

Ang lisensya sa pagmamaneho ng isang kandidato ay susuriin upang matukoy kung ang dokumento ay totoo.

Pagsusuri sa mga dokumento na nagpapahintulot sa isang indibidwal na makapagtrabaho.

Pagsusuri sa mga dokumento na nagpapahintulot sa isang indibidwal na manatili sa labas ng kanyang bansang pinagmulan.

Saklaw na lugar

Itype sa ibaba upang makita ang mga bansang saklaw ng aming serbsiyo

Iba pang mga serbisyo

Identification Checks
Financial Checks
Integrity Checks
Health & Drug Testing

Mga saggunian