Integrity Checks

การตรวจสอบประเภทนี้นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันองค์กรของท่านจากการจ้างผู้สมัครที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรท่าน การตรวจสอบประเภทนี้หมายรวมถึงการตรวจสอบความเป็นกรรมการ การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อต้องห้าม, การตรวจสอบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและความเสี่ยงทางการเมือง, การตรวจสอบข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์จากสื่อ รวมทั้งการตรวจสอบคดีทางแพ่งและการตรวจสอบประวัติคดีทางอาญา

การตรวจสอบนี้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอ้างอิงของผู้สมัครและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียง / ประสิทธิภาพการทำงานของผู้สมัครจากบุคคลอ้างอิง

การตรวจสอบนี้ดำเนินการเพื่อระบุช่วงเวลาที่ไม่ได้นับระหว่างวันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาและวันที่เริ่มงานเพื่อวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เว้นว่างในข้อมูลประวัติการจ้างงานของผู้สมัคร

เจ้าหน้าที่ของเราจะสัมภาษณ์ผู้สมัครแบบตัวต่อตัวและจะรวบรวมเอกสารที่มีทั้งหมดพร้อมทั้งแบบฟอร์มที่ได้รับการยินยอมจากผู้สมัคร

การตรวจสอบนี้มุ่งเน้นไปที่การหาข้อมูลของผู้สมัครในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องระดับโลก

การดำเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาว่าผู้สมัครมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีของศาลแพ่งหรือไม่

การดำเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาว่าผู้สมัครมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีของศาลอาญาหรือไม่

การค้นหาข้อมูลประวัติอาชญากรรมบุคคลจากฐานข้อมูลของตำรวจและตรวจสอบว่าเอกสารการยืนยันจากตำรวจเป็นของแท้

การตรวจสอบนี้จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครไม่ได้เป็นผู้ถูกกันออกไปจากประเทศ

การตรวจสอบนี้เป็นการยืนยันข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้สมัครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าผู้สมัครไม่ได้รับการออกหมายเรียกใด ๆ

การดำเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาข้อมูลของผู้สมัครที่ศาลแรงงาน

การตรวจสอบว่าบุคคลนั้นได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานสาธารณะหรือไม่เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงสำหรับการมีส่วนร่วมในการติดสินบนและการทุจริตโดยอาศัยตำแหน่งและอิทธิพลที่พวกเขาอาจมี

พื้นที่ครอบคลุม

ท่านสามารถพิมพ์ด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบรายชื่อประเทศที่มีการให้บริการ

บริการอื่นๆ

Identification Checks
Credential Checks
Financial Checks
Health & Drug Testing

การอ้างอิงของเรา